โต๊ะจีนชัยมาลา นครปฐม

รับจัดโต๊ะจีน ทั่วราชอาณาจักร

โต๊ะจีนชัยมาลา นครปฐม

ชัยมาลา โต๊ะจีนอร่อย ราคาถูก

บริการอาหารโต๊ะจีนทุกงานเลี้ยง

ชัยมาลา โต๊ะจีนอร่อย ราคาถูก

ติดต่อโต๊ะจีน

สำนักงาน โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา

74 หมู่ 7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร

08 6666 8683 , 08 4875 4486

แฟกซ์

0 3410 0417

อีเมล์

chaimalafood@hotmail.com