ติดต่อโต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา อาหารอร่อย ราคาถูก ได้มาตรฐาน

โต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา นครปฐม รับจัดทำอาหารโต๊ะจีนในงานพิธีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ครบเครื่องเรื่องอาหาร บริการเป็นกันเอง
74 หมู่ 7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
มือถือ
โทร/แฟกซ์
0 3410 0417
อีเมล์
chaimalafood@hotmail.com