กุ้งชุบแป้งทอด

กุ้งชุบแป้งทอด

กุ้งชุบแป้งทอด

เมนูอาหารโต๊ะจีนพ่อครัวของเราได้รับการฝึกอบรมในด้านการปรุงอาหารแบบถูกสุขอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมาเป็นอย่างดี

กุ้งชุบแป้งทอด

You May Also Like