ปลาทับทิมสามรส

ปลาทับทิมสามรส

ปลาทับทิมสามรส

เมนูอาหารโต๊ะจีนพ่อครัวของเราได้รับการฝึกอบรมในด้านการปรุงอาหารแบบถูกสุขอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมาเป็นอย่างดี

ปลาทับทิมสามรส

You May Also Like